Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Wat Doen We » Informatievoorziening

Informatievoorziening

Hersenletsel.nl geeft informatie via o.a. de website www.hersenletsel.nl, het Hersenletsel Magazine en ook in talloze publicaties. U vindt informatie over hersenletsel, de behandeling, de opvang en de ondersteuning die u kunt krijgen, de wettelijke regelingen en mogelijkheden daarvoor. Ook vaak verhalen van mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten.

Het verenigingsperiodiek Hersenletsel Magazine verschijnt 4 keer per jaar, aan het einde van ieder kwartaal. In toenemende mate wordt het blad gevuld met verhalen van ervaringsdeskundigen – heel mooi dat het blad op die manier steeds meer niet alleen voor, maar vooral ook ván de leden wordt.

Speciaal voor leden met leesproblemen bevat het periodiek de rubriek ‘Beeldspraak’, waar de informatie ‘afasievriendelijk’ wordt aangeboden. Wie wel gesproken taal begrijpt, maar moeilijk kan lezen, kan ‘Hersenletsel Magazine’ kosteloos in gesproken vorm krijgen.

Als lid of donateur krijgt u een gratis abonnement.

Hersenletsel.nl beschikt ook over een Facebook- en Twitter Account