Stroke Action Plan for Europe

Op 20 oktober 2018 werd, tijdens de World Stroke Day, het Stroke Action Plan for Europe gepubliceerd in het European Stroke Journal. Met deze publicatie mocht de volledige tekst van het Action Plan eindelijk worden vrijgegeven.

Het plan bestrijkt de periode 2018-2030 en doet aanbevelingen voor de CVA zorg op 7 domeinen, waaronder preventie, revalidatie en leven met de gevolgen van een beroerte. Het plan werd geschreven door professionals (vanuit ESO, de European Stroke Organisation) en mensen van patiëntenverenigingen (vanuit SAFE, de Stroke Alliance for Europe) uit heel Europa. Namens Hersenletsel.nl schreven Monique Lindhout en André de Rosa Spierings mee.

U vindt het Stroke Action Plan for Europe hier: https://actionplan.eso-stroke.org/wp-content/uploads/2021/04/SAP-E-Scientific-Publication.pdf