Europees Rapport ‘The Burden of Stroke’ gepubliceerd

De Stroke Alliance For Europe, SAFE, is een koepelorganisatie van 30 nationale patiëntenverenigingen, waaronder Hersenletsel.nl, die zich bezig houden met (de gevolgen van) een Beroerte. SAFE heeft King’s College London gevraagd onderzoek te doen naar de ‘Burden of Stroke’ (letterlijk: de ‘last’ van beroerte) en in welke mate de gezondheidszorg daarop een goed antwoord geeft in Europa. In de Europese week van de beroerte, op 11 mei 2017, zijn de resultaten van dit grootschalige onderzoek officieel aan het Europees Parlement gepresenteerd.

Burden of Stroke rapport gepresenteerd in EU Parlement

Op 11 mei maakte SAFE de resultaten van het grote ‘Burden of Stroke’ onderzoek bekend. Op diezelfde dag presenteerde een delegatie van het SAFE bestuur, waaronder de directeur van Hersenletsel.nl, die resultaten aan het Europees Parlement. Vanuit alle vier de Europese politieke partijen waren sprekers aanwezig in Brussel. In de zaal luisterden enkele tientallen leden van de EU Gezondheidscommissie met grote aandacht naar ons verhaal. Er was ook nogal wat te melden.

 

Hoewel het aantal mensen, dat als gevolg van een beroerte overlijdt, de laatste 20 jaar aanzienlijk is geslonken, neemt het aantal mensen, dat moet leven met de gevolgen ervan, schrikbarend toe. Omdat we ook steeds ouder worden, zal het aantal mensen in Europa dat een beroerte krijgt met 34% stijgen, terwijl het aantal mensen dat moet leven met gevolgen als halfzijdige verlamming, afasie, ernstige vermoeidheid en cognitieve problemen tussen nu en 2035 met ruim 25% zal toenemen. Daarmee zullen ook de totale kosten enorm stijgen: van een geschatte 45 miljard euro in 2015 naar meer dan 60 miljard!

Het hele rapport vindt u hier