Hemiplegie (halfzijdige verlamming)

Wat is hemiplegie

Eén van de meest voorkomende gevolgen van een CVA (herseninfarct of hersenbloeding) is een hemiplegie; een halfzijdige verlamming of verlies van spierkracht.
Bij een gedeeltelijke verlamming spreken we van een hemiparese.
Schade in de rechter hersenhelft veroorzaakt een linkszijdige verlamming; schade in de linkerhersenhelft een rechtszijdige.
Hemiplegie kan ook ontstaan na andere oorzaken, zoals meningitis of traumatisch hersenletsel.

Gevolgen van hemiplegie

De gevolgen van hemiplegie zijn ingrijpend. Dit geldt zeker in de periode direct na het ontstaan van de hersenschade. Bij alle dagelijkse handelingen is hulp nodig. De patiënt is aan bed en rolstoel gebonden.
Als bij hersenschade ook de gezichts- en/of halsspieren zijn aangetast kunnen problemen ontstaan met spreken (dysarthrie) en slikken. Sondevoeding kan noodzakelijk zijn om verslikken te voorkomen. Een logopedist kan helpen het slikken te oefenen.

Behandeling van hemiplegie

Afhankelijk van de ernst van de schade en de leeftijd en conditie van de getroffene kan een intensieve revalidatie gedeeltelijk herstel bieden. De revalidatie moet zo snel mogelijk na de acute fase starten. Gedurende het eerste half jaar worden de meeste resultaten bereikt. Maar ook na een jaar kunnen nog (lichte) verbeteringen mogelijk zijn. Het is belangrijk om liefst dagelijks te oefenen. In samenwerking met UMC Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat ontwikkelde Hersenletsel.nl hiervoor de Oefengids. Deze is verkrijgbaar als papieren versie en als app (voor Android en Apple).