Vermoeidheid

De meest gehoorde klacht na hersenletsel is ernstige vermoeidheid en een toegenomen behoefte aan slaap.De moeheid beperkt de dagelijkse activiteiten. Vaak is de energie al na een paar uur op.

De erge vermoeidheid heeft gevolgen voor werk en de omgeving. Temeer daar het niet zichtbaar is en daarom op weinig begrip kan rekenen. Getroffenen kunnen te lang op hun tenen blijven lopen om het oude niveau weer te halen. Niet zelden volgt dan uitputting.