Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van NAH. Daarom zijn er 11 regio's ingesteld met elk een eigen bestuur. Flevoland is er één van.

De afdeling behartigt de belangen van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten in de breedste zin van het woord. Naast hersenletsel door infarcten en hersenbloedingen, infecties, zuurstof tekort, tumoren, trauma's, vergiftigingen gaat het onder meer ook om de belangen van hen die getroffen zijn door diagnoses als onder andere MS, Parkinson, dementie, Korsakov en ziekte van Huntington.

Deze verschillende hersenaandoeningen hebben in hun symptomen en in de vraag naar ondersteuning in welzijn en zorg veel gemeenschappelijk. Dat pleit ervoor dat de focus in begeleiding, belangenbehartiging en onderzoek meer op deze gemeenschappelijke vragen moet komen te liggen.

In de regio Flevoland is de input vanuit de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen met vertegenwoordigers uit alle 6 gemeenten richtinggevend voor de uitvoering van het werkplan. Er is een directe bestuurlijke lijn tussen klankbordgroep en het bestuur.

U kunt met de afdeling in contact komen door een email te sturen naar ons secretariaat ; flevoland@hersenletsel.nl .