Artikel IKNL over zorg voor adolescenten en jongvolwassenen

logo hersenletsel
17 januari, 2023
Hersentumor contactgroep

Nieuwsbrief IKNL met interessante bijdrage over AYA pilots voor Adolescenten en jongvolwassen met kanker

Adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s) die geconfronteerd worden met kanker zien hun leven en toekomst in scherven uiteen vallen. Uit onderzoek blijkt dat er voor deze zeldzame patiëntgroep – jaarlijks krijgen 3.900 AYA’s in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar kanker – geen specifieke behandelprotocollen bestaan. Er is echter wel degelijk sprake van unieke medische en psychosociale karakteristieken. Ook kampen AYA’s met leeftijdsspecifieke uitdagingen, denk aan het aangaan van (eerste) relaties, het stichten van een gezin, studeren en starten op de arbeidsmarkt. Met kanker op hun CV worden dit ernstig bemoeilijkt.

Daarom zijn er twee pilots gestart om de leeftijdsspecifieke AYA-zorg te continueren in de eerste lijn.

Voor meer informatie:https://nieuwsbrieven.iknl.nl/ct/m7/k1/8XRyOVDlbwNTkK8tL-ZMWEXxG0B0hLWnOZnDyeDgeyY4EV__pW1v8QfNAM29ARVgJUAib646hHs2GRDXIDuxZg/z37yPRIDSmpcxTj