De Breinlijn: Landelijk toegangspoort voor alle vragen over hersenletsel voor iedereen!

logo hersenletsel
19 oktober, 2020
Noord-Brabant

In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 130.000 tot 160.000 mensen hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten. Maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkteams. Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan tot nu toe terecht bij een van de 17 hersenletselteams, die elk hun eigen telefoonnummer, contactformulier en systeem kennen. Met Breinlijn is er een landelijke toegangspoort. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.

Sinds begin 2020 is er een landelijk projectteam, in opdracht van het Landelijk Overleg Hersenletsel (LOHL) en gesubsidieerd door het ministerie van VWS, gestart met de ontwikkeling van een landelijke toegangspoort voor vragen en casuïstiek over hersenletsel: De Breinlijn. De Breinlijn maakt de verbinding tussen de 17 hersenletselteams in het land, die op dit moment alleen nog individueel zijn te benaderen. Een hersenletselteam bestaat uit professionals van verschillende organisaties en met verschillende kennisgebieden. Het team geeft onafhankelijke informatie en advies over hersenletsel aan mensen met hersenletsel, hun naasten, behandelaars, begeleiders of andere hulpverleners. Door de ontwikkeling van de Breinlijn worden deze hersenletselteams gemakkelijk toegankelijker. Ook wordt door geavanceerde techniek de efficiëntie van de teams verhoogd; er is een snellere toegang tot kennis vanuit andere regio’s en het onderhouden van de sociale kaart wordt geautomatiseerd. Met Breinlijn blijven regionale verschillen mogelijk en nodig om maatwerk te bieden aan vraagstellers.

Sinds 12 mei 2020 is de Breinlijn actief in meerdere regio’s in Nederland: Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht – Gooi & Vecht, Limburg en Amsterdam & Zaan. Op 9 december 2020 wordt de Breinlijn landelijk uitgerold.

De Breinlijn is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal zorgorganisaties en wordt nu landelijk verder ontwikkeld en uitgerold door de verschillende hersenletselteams in de aangesloten regio’s. Hun netwerk en deskundigheid zijn samengebracht met behulp van moderne technologie. Breinlijn werkt met een beproefd helpdesk-pakket waarbij ook de privacy goed geregeld is.

De landelijke toegangspoort is er voor alle vragen over hersenletsel en voor alle leeftijden. De medewerkers weten veel van de mogelijke gevolgen, ook de onzichtbare. De Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat mensen met hersenletsel en hun naasten beter worden doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning. Voor de hersenletselteams moet het slimme digitale systeem achter deze toegangspoort zorgen voor meer efficiëntie, waardoor de vraagsteller beter en sneller wordt geholpen. De Breinlijn geeft een onafhankelijk advies aan de hulpvragers.

Deelnemers aan de Breinlijn zijn organisaties die zich inzetten om mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals die werken voor mensen met hersenletsel, sneller naar passende zorg te begeleiden.

Hersenletsel kan uitdagingen opleveren op vele gebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? De vaste medewerkers van Breinlijn kunnen bij complexe vragen terugvallen op een team van gespecialiseerde deskundigen.

In de pilot-regio’s zien we een toename aan vragen binnen komen ten opzichte van de vragen die binnen komen bij de diverse hersenletselteams. Ook zijn de vragen complexer. Daarnaast wordt geconstateerd dat er gaten zijn in het aanbod.

De Breinlijn is zowel telefonisch als via de mail te bereiken. Geheel gratis en gericht om de hulpvrager te adviseren over passende zorg in de regio. De Breinlijn is bereikbaar via de website www.breinlijn.nl en telefonisch via het centrale telefoonnummer 085 – 2250244.


Bijlage: Flyer_Breinlijn..pdf