De nieuwe Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie is er!

De nieuwe Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie is er!
8 juni, 2021
Landelijk

De richtlijn NAH en arbeidsparticipatie is herzien en toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

In Nederland leven naar schatting ruim 600.000 mensen met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een groot deel van de mensen zijn tussen de 18 en de 67 jaar. Uit cijfers van UWV blijkt dat in maart 2020 bijna 19.000 mensen met NAH een WIA of Wajong uitkering ontvingen. Hoeveel mensen in Nederland in staat zijn terug te keren naar werk na NAH, weten we niet. Wereldwijd blijkt ongeveer 40% van de mensen binnen twee jaar terug te keren naar eigen, aangepast of ander werk (van Velzen, 2009).

Sinds de vorige versie van de richtlijn (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een herziening van de richtlijn gewenst was. De structuur van de richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de basis vormen voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie te vinden. Daarnaast zijn er modules toegevoegd over personen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid. Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl werkte aan de herziening van de richtlijn mee. 

Klik hier om meer te lezen over de wijzigingen in de richtlijn of lees de nieuwe richtlijn in het toegevoegde document. 

 

 


Bijlage: NAH_en_arbeidsparticipatie.pdf