Gastles aan hulpverleners van het Rode Kruis in Arnhem

logo hersenletsel
12 juli, 2021
Gelderland

Twee gecertificeerde trainers van Hersenletsel.nl geven op 16 november in Arnhem een gastles aan hulpverleners van het Rode Kruis.

Het thema van de gastles is: hoe ga je als hulpverlener om met een slachtoffer die zich verwond heeft of onwel is geworden maar ook hersenletsel heeft.

De trainers Andrea en Josje geven voorlichting over hoe om te gaan met personen met hersenletsel en wat kan je verwachten van getroffenen met hersenletsel.

Daarnaast geven zij voorlichting aan de hand van een PowerPointpresentatie over de patientenvereniging Hersenletsel.nl.: wie zijn wij, wat doen wij allemaal en waarvoor kunt u bij ons terecht.

Ook interesse in een gastles of presentatie, gegeven door onze trainers of 1 van onze ambassadeurs, over Hersenletsel.nl en of over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven?

Kijk voor informatie op https://www.hersenletsel.nl/dossiers/ambassadeurs of neem geheel vrijblijvend contact op met het landeljk bureau door een mailtjt te sturen naar info@hersenletsel.nl