Project VALIDATE

Project VALIDATE
22 april, 2024
Landelijk

Project VALIDATE is een door de EU gefinancierd onderzoeksproject dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Zo willen de onderzoekers de patiëntresultaten bij de behandeling van beroertes verbeteren. Bij de behandeling van ischemische beroertes is tijdige toegang tot de juiste interventies namelijk van het grootste belang. Hoewel er een scala aan effectieve therapieën is, kan het navigeren door de complexiteiten van individuele patiëntgevallen en het niet nauwkeurig overwegen van elke individuele patiënt in zijn geheel de behandelingsresultaten en de langetermijnkwaliteit van leven beïnvloeden. Het VALIDATE-team wil dit verbeteren.

Patiëntenprofielen en AI-modellen binnen project VALIDATE

Door gebruik te maken van datasets van duizenden patiëntprofielen en geavanceerde AI-modellen, ontwikkelen en valideren ze een een klinisch beslissingsondersteunend systeem. Centraal in project VALIDATE staat de ontwikkeling van een nieuwe app. Die heeft tot doel aanvullende informatie te bieden aan clinici door de uitkomst te voorspellen van verschillende behandelstrategieën. Dit systeem zal professionals in de gezondheidszorg helpen bij het kiezen van de optimale behandelstrategie, aangepast aan de unieke omstandigheden.

Vertrouwen van artsen en patiënten is nodig

Naast het bieden van een nauwkeurige prognose, hangt het succes van de VALIDATE-app af van iets anders belangrijks. Namelijk: het vertrouwen van artsen en patiënten in de implementatie. Om dit te bereiken, zullen rigoureuze testen in echte klinische omgevingen worden uitgevoerd. Dit zal gebeuren door middel van observationele studies, om de werkzaamheid en betrouwbaarheid te valideren.

Voor mensen die een beroerte hebben overleefd, kunnen de langetermijnimplicaties betekenen dat er gepersonaliseerde behandelingsopties zijn en dat de kwaliteit van leven verbetert.

Neem voor meer informatie contact op met research@safestroke.eu of bezoek de VALIDATE-website https://validate-project.eu.

VALIDATE heeft financiering ontvangen van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 777107.