Vacaturebank regio Utrecht

logo hersenletsel
16 mei, 2024
Utrecht

Onze regio-ondersteuner Anja Evenhuis legt regelmatig huisbezoeken af bij nieuwe leden. In zo’n huisbezoek kan van alles ter sprake komen: activiteiten, buddy, mantelzorg, naar gelang de situatie. Een onderwerp dat regelmatig bij zo’n bezoek aan de orde komt is de vraag ‘kan ik iets

betekenen voor de vereniging, voor lotgenoten…’

De Pijlers van Hersenletsel.nl

In onze vereniging zijn lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging belangrijke pijlers. In toenemende mate zien we ook de vraag naar voren komen om de eigen ervaringen in te kunnen zetten ten gunste van anderen (ervaringsdeskundigheid). Ons ambassadeursteam is daarvan een belangrijk voorbeeld. We streven er als vereniging naar om die inzet van ervaringsdeskundigheid verder te verbreden.

Vacaturebank

Omdat de vraag ‘wat kan ik betekenen’ vaak naar voren komt hebben wij -regiobestuur Utrecht – een vacaturebank opgezet. In die vacaturebank geven wij een overzicht van functies die op dit moment openstaan in onze regio. U kunt die vacaturebank bereiken via de volgende link: www.hersenletsel.nl/utrecht. Als u even naar beneden scrolt ziet u aan de rechterkant van het scherm de kolom met vacatures. Als u zo’n vacature aanklikt verschijnen de taakomschrijving en aanvullende informatie.

Win-win

Van groot belang is dat u, enerzijds, datgene bijdraagt waarin u goed bent. Maar anderzijds geldt dat ook u zelf er plezier en inspiratie aan ontleent. Win-win. Dat betekent niet alleen dat de functie moet passen binnen uw voorwaarden, maar ook dat u met anderen kunt overleggen of dat u de mogelijkheid krijgt om u verder in onderwerpen te verdiepen (bijscholing). Alle functies zijn onbezoldigd. Onkosten worden uiteraard wel vergoed, in overleg. Uw bijdrage is een versterking van de vereniging. 

 

Aan de slag?

Neemt u gerust contact op voor meer informatie. Wij kunnen dan in een goed gesprek meedenken over wat u voor ogen staat en hoe dat concreet gestalte kan krijgen. Laat het ons weten. Stuur ons een bericht via utrecht@hersenletsel.nl. Wij willen graag met u aan de slag!

 

Hans Beuk, secretaris regiobestuur Hersenletsel.nl Utrecht