Hersenletsel Alliantie

Op vrijdag 2 november 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren.

In het rapport ‘Navigeren naar herstel’ (2011) zijn knelpunten voor de zorg ten behoeve van mensen met hersenletsel beschreven. Een belangrijke conclusie was dat patiënten de zoektocht naar zorg als een doolhof ervaren. Geconstateerd werd dat de zorg inderdaad versnipperd is en dat afstemming tussen zorgverleners binnen en tussen de verschillende fases niet goed verloopt, waardoor patiënten niet de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Als antwoord hierop zijn zorgstandaarden op het gebied van hersenletsel ontwikkeld en geïmplementeerd. Tijdens dit proces uitten betrokkenen uit het veld de wens om meer samen te werken en om daarvoor een samenwerkingsverband op te richten.

Vincent Buitendijk, bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie en al jaren intensief betrokken bij de problematiek van niet-aangeboren hersenletsel, is de voorzitter van de Hersenletsel Alliantie.

De Hersenstichting stimuleerde en faciliteerde de oprichting van een samenwerkingsverband rond hersenletsel; patiëntenvereniging Hersenletsel.nl was vanaf het begin actief betrokken bij de vorming van de alliantie. Hersenletsel.nl vertegenwoordigt in het bestuur van de alliantie het patiëntenperspectief.

Partners in de Hersenletsel Alliantie:

 • Ergotherapie Nederland
 • Hersenz
 • Kennisnetwerk CVA NL
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Landelijk Overleg Hersenletselteams
 • NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
 • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Neuropsychologie’
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • Verenso
 • Verplegenden & Verzorgenden Nederland, afdeling Neuro & Revalidatie
 • AXON leertrajecten (buitengewoon partner)

 

(Foto: Hans Roggen)