Landelijk

De laatste jaren is belangenbehartiging in toenemende mate op de agenda van de landelijke vereniging, het bestuur en de directeur gekomen. Dit komt mede doordat zorgaanbieders, professionals, hogescholen en universiteiten Hersenletsel.nl zien als dè belangenvereniging voor NAH-getroffenen. Maar belangrijker nog is dat de beleidsaandacht van Hersenletsel.nl op landelijk niveau verschuift naar belangenbehartiging. Er valt immers nog zoveel te verbeteren in de behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met hersenletsel. Wat in ieder geval merkbaar is, is dat de aandacht voor mensen met NAH in het afgelopen jaar is toegenomen. Hersenletsel.nl is van mening dat zij hierin heeft kunnen bijdragen, op landelijk niveau, maar door de inzet van vele vrijwilligers, ook op regionaal en lokaal niveau.

Naast actieve bijdragen in de inbreng van het patiëntenperspectief in zorgstandaarden en richtlijnen wordt desgevraagd commentaar geleverd op  initiatieven en subsidieaanvragen van onder meer hogescholen, zorginstellingen en academici. Ook in de uitvoering van (wetenschappelijke en maatschappelijke) projecten is Hersenletsel.nl nauw betrokken.

Voor belangenbehartiging die een specifiek deel van NAH betreft en voor NAH overstijgende belangenbehartiging zijn we vertegenwoordigd in respectievelijk:

  • NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties);
  • Ieder(in) (voorheen: CG-Raad, Chronisch zieken en gehandicaptenraad);                  –
  • Patiëntenfederatie Nederland;