1 op de 10

Het afgelopen jaar stond de campagne ‘1 op de 10’ hoog op de agenda: slechts één op de tien mensen met NAH komt in aanmerking voor medisch specialistische revalidatie. Die schrikbarende cijfers, 1 op de 10, waren voor Hersenletsel.nl aanleiding om alarm te slaan.

Hersenletsel.nl vraagt met deze campagne zowel aandacht voor de groep mensen met relatief mild hersenletsel, die vaak zonder verdere begeleiding snel weer thuis komt. Juist ook de groep mensen, die ernstige gevolgen ondervindt en als gevolg daarvan, in het gunstigste geval met geriatrische revalidatie, in een verpleeghuis terecht komt, vormt een kernpunt van de campagne. Om de campagne te ondersteunen werd een reclamespotje gemaakt met als titel: ‘1 op de 10’.

Hersenletsel.nl is van mening, dat iedereen die niet-aangeboren hersenletsel oploopt, de best mogelijke behandeling verdient. Daarom focust de huidige lobby van op het beschikbaar krijgen, voor ALLE mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen, van de best mogelijke behandeling.