Traumatisch hersenletsel

Wat is traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel ontstaat door een oorzaak buiten het lichaam. Bijvoorbeeld als gevolg van een huiselijk, verkeers- of sportongeval. Het hersenletsel kan hierbij ontstaan door:

  • een val, bijvoorbeeld van een trap of hoger gelegen deel
  • een zwaar voorwerp tegen het hoofd
  • een klap of stoot tegen het hoofd, bijvoorbeeld bij een vechtpartij of sportwedstrijd
  • het binnendringen in de hersenen van bot gedeeltes (als gevolg van schedelbreuk) of van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp
  • drukverhoging in de hersenen door oedeemvorming na een ongeval.

Hoe vaak komt traumatisch hersenletsel voor?

Van ongeveer 85.000 mensen per jaar is bekend dat zij traumatisch hersenletsel hebben opgelopen. In werkelijkheid ligt dat aantal hoger omdat niet elk ongeval of incident als hersenletsel wordt geregistreerd en een groot aantal niet eens wordt gezien door een huisarts of eerste hulp post. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huiselijk geweld.
Hersenletsel door sportongevallen komt dikwijls voor. Het is heel belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen bij risicosporten. Maar ook als fietser deelnemen aan het verkeer is niet zonder risico’s. Dat geldt zeker op de E-bike.

Voorkom traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel is niet altijd te voorkomen, maar zeker bij (risico)sporten is het dragen van en helm zeer aan te raden. Bij een eventuele val zijn het hoofd en daarmee de hersenen beter beschermd.
Dat geldt ook voor verkeersdeelnemers op de fiets, al is niet iedereen het daar over eens. Risicogroepen zijn vooral kinderen en het toenemende aantal ouderen op een E-bike.

Traumatisch hersenletsel bij kinderen

Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij deze leeftijdsgroep. Vaak gaat het om verkeersongevallen, maar ook om gevolgen van huiselijk geweld.
Hersenletsel bij kinderen wordt in een apart hoofdstuk op deze website behandeld. (zie: hersenletsel bij kinderen en jongeren)

Behandeling

Acute fase
Na een traumatisch letsel zal alles erop gericht zijn om de patiënt te stabiliseren en de essentiële lichaamsfuncties te bewaken. Soms is het daarbij nodig de patiënt te beademen en/of tijdelijk in coma te houden.
Bij een ernstig trauma zal de patiënt worden vervoerd naar een gespecialiseerd (veelal academisch) ziekenhuis.

Revalidatie fase
Afhankelijk van de ernst van de gevolgen zal revalidatie ambulant of in een revalidatiecentrum plaats vinden.
Zie ook: CVA/revalidatiefase.
Een aantal revalidatiecentra heeft gespecialiseerde afdelingen voor kinderen en jongeren.

Bekijk hier de zorgstandaard