Uitnodiging bijeenkomst Hersentumor Contactgroep

logo hersenletsel
3 januari, 2024
Gelderland

Op zaterdag 3 februari 2024 organiseert de Hersentumor Contactgroep van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl een landelijke bijeenkomst in Maarn.

Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen met een hersentumor, maar ook voor hun direct betrokkenen en overige geïnteresseerden. Voor deze
bijeenkomst nodigen wij ook nabestaanden uit. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

Plaats: Dorpshuis De Twee Marken , Trompplein 5 in Maarn

Tijd: van 10:30 tot 16:30 uur

Prijs: 7,50 euro voor leden, 10,00 euro voor niet-leden (graag contant of digitaal betalen bij binnenkomst)

Gastspreker: Anne Luteijn*, neuro-oncologisch verpleegkundig specialist in het UMC Utrecht, zal spreken over het thema ‘Palliatieve fase en levenseinde’.

Programma:
10:30-11:00 Ontvangst met koffie en thee
11:00-11:05 Opening
11:05-12:30 Presentatie door Anne Luteijn
12:30-13:30 Gezamenlijke lunch

Na de lunch is er gelegenheid om na te praten in gespreksgroepen.  De gesprekken, in een sfeer van herkenning en erkenning, worden altijd zeer gewaardeerd. Er zijn aparte groepen voor lotgenoten met een hersentumor en voor naasten, omdat zij ieder geconfronteerd worden met hun eigen dilemma’s.

13:30-16:00 Gespreksgroep(en) voor:
1. Getroffenen
2. Direct betrokkenen
3. Gemengde groep (getroffenen en direct betrokkenen, bij voldoende belangstelling)
4. Nabestaanden
16:00–16.30 Frisdrank en sluiting.

Voor diegenen die niet naar Maarn kunnen of willen komen, is er een mogelijkheid de bijeenkomst online te volgen vanaf 11:00 uur op de besloten Facebookpagina ‘Hersentumor Contactgroep’.

Mocht u wel willen komen, maar wilt u door beperkingen of slecht weer opgehaald worden van het station Maarn, bel dan met Han Manders, telefoon 06-41513497.

*Anne Luteijn werkt als verpleegkundig specialist op de afdeling neuro-oncologie van het UMC Utrecht. In die rol begeleidt ze patiënten en hun naasten van het moment van de diagnose tot de allerlaatste fase waarin de huisarts en/of het hospice de zorg overneemt. Anne deed onderzoek naar de manier waarop patiënten met een hooggradige hersentumor en hun naasten in de laatste levensfase het best geïnformeerd en begeleid kunnen worden. Deze kennis past ze dagelijks toe in haar werk. Anne Luteijn vertelt gepassioneerd hoe ze mensen helpt om te gaan met een hersentumor en met de laatste levensfase.  (bron: zullen we samen)