Juridische Advies Commissie

De Juridische Advies Commissie (verder: JAC) bestaat uit: mr. Dr. F.C. Schirmeister, mr. H.J.M.G.M. van der Meijden, mr. R.M.J.T. van Dort en mr. M.A.C. Lindhout. De JAC verzorgt juridisch advies aan leden van de vereniging.

Leden kunnen vragen stellen via het landelijk bureau, waarna die dan door de JAC, voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt, worden beantwoord.

De vragen die gesteld worden hebben vaak betrekking op het gebied van letselschade, sociale zekerheid, curatele en bewind voering. Maar ook juridische vragen op andere terreinen kunnen aan de werkgroep worden voorgelegd.

Mr. Raoul van Dort, de voorzitter van de commissie, verzorgt ieder kwartaal een bijdrage aan Hersenletsel Magazine namens de werkgroep.