De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is er voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van een ieder met NAH. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Het regiobestuur:

Coordinator ambassadeurs   Marleen Labeur

Email: ambassadeurszeeland@hersenletsel.nl

Email            zeeland@hersenletsel.nl

Twitter          @HersenletselZld

Facebook      HersenletselZeeland

LinkedIN       Hersenletsel .NL - Regio Zeeland