Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

Verslag ‘Bijscholing deskundigheidsbevordering’ Tilburg 15 oktober

Door Lies Bonsang, regio-ondersteuner

Op 15 oktober jl. vond de eerste 'bijscholingsdag' plaats voor de NAH-ambassadeurs van de regio Noord-Brabant. De training vond plaats in de prachtige kapel van een voormalig klooster in Tilburg.

Informatiebijeenkomst NAH Jongeren - Tilburg

Ben jij onder de 35 jaar oud en heb jij NAH? Zoek jij contact met lotgenoten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op woensdag 10 november a.s. organiseert Hersenletsel.nl, regio Noord-Brabant een bijeenkomst voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel om kennis te maken met lotgenoten.

Deze avond willen wij graag met jou in gesprek gaan. Tijdens dit gesprek gaan we het hebben over datgene waar jullie in het dagelijkse leven tegenaan lopen, maar ook bespreken we waar jullie behoefte aan hebben.

Het doel van deze bijeenkomst is het gaan organiseren van activiteiten.

Samenwerking Stichting KOH

Hersenletsel.nl werkt mee aan een project van Stichting KOH (KOH: Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg) uit Eindhoven. Diverse ambassadeurs van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl uit onder andere de regio Noord-Brabant hebben op dinsdag 5 oktober jl. deelgenomen aan twee focusgroepen van het project ‘ontwikkelen scholingspakket hersenletsel voor huisartsen’ in Eindhoven.

 

De focusgroepen bestonden uit:

Herziene richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’

De herziene richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ is verschenen.

Nieuwe voorzitter Hersenletsel.nl regio Gelderland

De huidige voorzitter, Wim Huijsson, van regio Gelderland heeft een tijd geleden bij Monique Lindhout, directeur van de patientenvereniging Hersenletsel.nl, te kennen gegeven dat hij als voorzitter wilde gaan stoppen. De afspraak is gemaakt dat tijdens de ALV op 26 november officieel afscheid wordt genomen van Wim Huijsson als voorzitter van de regio Gelderland, ongeacht of er wel of geen opvolger aanwezig is.

Griepprik beschikbaar voor extra groepen

De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan medische risicogroepen. Dat zijn groepen mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseerde op 20 september 2021 de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen die ook baat hebben bij een griepprik, zoals mensen met een hersenbloeding/infarct. 

Zelf melden

Gezocht: geïnspireerde schrijvers voor een bijdrage in Hersenletsel Magazine (HM)

Het is nog lang geen Kerstmis, maar de redactie van Hersenletsel Magazine is al druk bezig met het maken van het vierde en laatste nummer van 2021, dat kort voor Kerst bij de leden in de bus valt.

Oproep: Ouders voor lotgenotencontact

OPROEP: Voor ouders met kinderen die een hersentumor hebben, die ongeneeslijk ziek zijn of inmiddels zijn overleden.
REGIO: Noordoost- en Zuidoost-Brabant

 

Een vader heeft ons benaderd. Hij heeft een zoon (32 jaar) met een hersentumor, is ongeneeslijk ziek en is terminaal. Deze zoon heeft een gezin met 3 kleine kinderen.

De vader is op zoek naar lotgenoten die in dezelfde situatie zitten. Er heerst enorm veel verdriet, en ze vinden het erg lastig hiermee om te gaan. De vader en zijn vrouw zien zichzelf niet als mantelzorger.

Theater Hersenkronkels zoekt nog enkele deelnemers!

'Hersenkronkels', theater door mensen met NAH’

Afgelopen september zijn we van start gegaan! In vier repetities hebben we toegewerkt naar een presentatie voor publiek.

Reacties deelnemers: Gezellig, leuk. We maken plezier en leren veel over elkaar en theater maken. Ik voel me sinds lange tijd weer ergens echt bij horen. Door het spelen kun je, jezelf en je problemen even vergeten. Je mag je verhaal delen zonder dat iemand daar een oordeel over heeft.

Week van de afasie 2-9 oktober

Van 2 tot 9 oktober is het de week van de afasie en Erik Scherder is hiervan de trotse ambassadeur!

Doe mee! Stuur jouw afasie-selfie in en win!  https://youtu.be/2URlxHlpiVc

Afasie is een taalstoornis die vaak voorkomt na hersenletsel, zoals een hersenbloeding of een herseninfarct. Afasie kan het leven ingrijpend veranderen. De persoon met afasie kan moeite hebben met spreken, begrijpen wat er wordt gezegd, schrijven, lezen. Afasie is bij iedereen anders en wordt door iedereen ook anders ervaren.