Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

Nieuwe informatie over Europees onderzoek gepubliceerd

Hersenletsel.nl werkt via de Stroke Alliance for Europe (SAFE) mee aan uiteenlopende Europese onderzoeken en projecten. De stem van de patiënt en zijn naasten wordt daarin steeds belangrijker en dat is een goede ontwikkeling. De Stroke Alliance for Europe (SAFE), waarvan Hersenletsel.nl actief lid is, participeert in onderzoeksprojecten die door de EU worden gefinancierd.

Nieuwsbrief Breinlijn

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Of wilt u graag de Nieuwsbrief Breinlijn ontvangen? Stuur dan een mail naar: Kathleen van Verseveld, Projectleider Breinlijn Utrecht - Gooi & Vecht via (hersenletselteam@mee-ugv.nl)

Deel deze nieuwsbrief vooral met iedereen die hier belang in stelt.

Breinlijn: Landelijke toegangspoort voor alle vragen over hersenletsel voor iedereen!

ZWEMMEN VOOR NAH-GETROFFENEN IN GEMERT

Wist u dat Edwin van der Sar Foundation op verschillende plaatsen in Nederland, o.a. in Gemert!, het mogelijk maakt dat NAH-getroffenen in een geschikt regulier zwembad kunnen gaan zwemmen?

Het zwemmen binnen reguliere zwembaden levert vaak problemen op door onzekerheid, prikkels en het ontbreken van geschikte aanpassingen. Dit kan ervoor zorgen dat de drempel om te gaan zwemmen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel te hoog wordt.

THEMA bijeenkomst Noord-Holland

Zaterdag 20 juni 2020

Locatie: Hotel de Rijpereilanden in De Rijp

Inloop vanaf 9.45 uur  >>>>  Themabijeenkomst Start    om 10.15 uur tot 12.00 uur 

Thema volgt

NIEUW: er wordt hard gewerkt aan een Zorgstandaard Hersenletsel

Dat is nieuw, omdat tot nu toe uitsluitend zorgstandaarden werden ontwikkeld voor (medische) oorzaken van hersenletsel, zoals een CVA/TIA of Traumatisch hersenletsel.

Omdat we graag willen dat iedereen met NAH in Nederland, ongeacht de oorzaak van dat hersenletsel, de best mogelijke zorg krijgt en dat er ook aandacht en waar nodig begeleiding is voor hun naasten, werkt Hersenletsel.nl actief mee aan het ontwikkelen van de Zorgstandaard Hersenletsel.