Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant neemt deel aan het Landelijk Project Hersenletselcentrum (HLC), een initiatief van vijf patiëntenorganisaties.

Hersenletsel.nl in gesprek met Kamerlid Vera Bergkamp!

Onlangs had Hersenletsel.nl een eerste gesprek met Tweede Kamer lid 

Zelfmanagementdagen 2019

In 2019 worden weer 2 keer Zelfmanagementdagen gehouden

in hotel Hof van Putten te Putten. Deze praktische dagen zijn bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun partners. Onder begeleiding van een trainer kijken de getroffenen en hun partners samen naar hoe hun leven is veranderd na het hersenletsel en hoe ze daarmee een nieuwe en andere invulling aan hun toekomst kunnen geven. De voorgaande weekends werden door de deelnemers zeer gewaardeerd: ‘wat een fijne dagen vol steun en herkenning – echt een warm bad’.

Ben je mantelzorger in Almelo?

Vanuit Mantelzorg Almelo bieden wij, zoals u weet, ondersteuning aan mantelzorgers in Almelo.

In de bijlage vindt u ons activiteitenaanbod voor de maand februari.

Ook in 2019 bieden wij de cursus ‘de kunst van het zorgen en loslaten’ aan. Dit is een traject van 9 dagdelen voor (over)belaste mantelzorgers.

Hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Onze hersenen zorgen ervoor dat ons lichaam goed functioneert. Ze zijn bepalend voor wat we voelen, hoe we ons gedragen en dat we kunnen denken, praten, lachen, eten en leren. Oorzaken als een harde klap op het hoofd, hersenbloeding, ongelukkige val, zuurstofgebrek, hersentumor of hartstilstand kunnen leiden tot ernstige problemen. Ook al lijkt de beschadiging aan de hersenen aanvankelijk wel mee te vallen. In Nederland krijgen jaarlijks circa 160.000 nieuwe mensen een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het Hersenletselnetwerk ondersteunt deze mensen en hun naasten.

Theatergroep WirWar

Theatergroep WirWar

In september 2017 is theatergroep WirWar(Apeldoorn) met veel enthousiasme van start gegaan. Ze bestaat volledig uit spelers met zowel aangeboren alsook niet aangeboren hersenletsel (NAH).  

Hersenletsel is vaak zeer ingrijpend en heeft enorme impact op het dagelijks functioneren. Mensen met hersenletsel hebben vaak te maken met concentratieproblemen, vertraagd  tempo van informatieverwerking, beperkte energie, kunnen vaak niet meerdere dingen tegelijkertijd doen en raken bijzonder snel vermoeid.

Een bijzonder Café in Breda.

Eén keer in de maand komen mensen bij elkaar in het Afasie-Café.

Men ontmoet daar mensen met een lichte tot matige afasie. Er wordt samen gepraat, gelachen, naar elkaar geluisterd en af en toe gehuild.

Ieder voelt er zich veilig. Je zit in dezelfde situatie. Je hoeft niet steeds van alles uit te leggen. Er is geduld en tijd voor elkaar.

Een groep bestaat uit hooguit acht mensen. Een grotere groep is te druk. Mochten er meer deelnemers komen dan kan een andere groep gevormd worden.

Ben je geïnteresseerd ? Geef je dan op of vraag om meer inlichtingen.

 

Ambassadeursproject Hersenletsel.nl Zuid-Holland

In 2018 is de regio Zuid-Holland gestart met een pilot om mensen met niet-aangeboren hersenletsel op te leiden tot ambassadeur van onze patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

16 mensen zijn in maart 2018 gestart met de training. Met behulp van Windesheim Flevoland is maandelijks een training gevolgd en gedurende het traject worden de ambassadeurs in spé bij diverse gelegenheden gevraagd voorlichting te geven. 

Je kunt ons ook vinden op facebook

Overijssel@Hersenletsel.nl heeft ook een facebook pagina.

Je vindt hem door te klikken op:

www.facebook.com/overijssel.hersenletsel