Seksualiteit

Een onderwerp waar nog te vaak niet over wordt gesproken is de mogelijk veranderde intimiteit en seksualiteit. Dat kan de relatie onder druk zetten.
Het verminderen of zelfs verdwijnen van seksuele verlangens, mogelijkheden of potentie kunnen het gevolg zijn van hersenletsel.
De grote vermoeidheid kan een rol spelen of het onvermogen om zich te richten op de ander.
Soms kan er sprake zijn van seksuele ontremming: iemand kan dan niet meer goed inschatten wat normaal seksueel gedrag is (maakt seksuele toespelingen en/of wil op de gekste momenten vrijen). Dat is heel vervelend voor u en voor uw partner en misschien moeilijk om te bespreken.
Maar ook de seksuele beleving van de gezonde partner kan zijn veranderd. Dat kan komen omdat degene met wie ooit de verliefdheid begon te veel een ander is geworden. Of omdat de rol van mantelzorger de rol van partner en geliefde overschaduwt. Of omdat de fysieke veranderingen van de getroffen partner een barrière opwerpen.

Samen het gesprek aangaan en benoemen wat is kwijt geraakt door het hersenletsel is een eerste stap op weg naar de verwerking van het verlies aan intimiteit en seksuele gevoelens.
Als het moeilijk is om de problemen onderling bespreekbaar te maken, praat er dan samen over met uw huisarts. Blijft u moeite houden met het omgaan met de veranderde intimiteit of seksualiteit, dan kunt u daar hulp bij krijgen, bijvoorbeeld van een psycholoog, een relatietherapeut of een seksuoloog.
(Zie ook: Leven met NAH/relaties)