Zorg & begeleiding

Al in de revalidatieperiode wordt gekeken of u straks weer naar huis kunt al of niet met ondersteuning en mogelijke aanpassingen in uw huis. Wij zetten hier de mogelijkheden en de huidige wetgeving en regelgeving op een rij.

Weer naar huis met thuiszorg
Thuiszorg kan verschillende vormen van zorg omvatten:

 • verpleging en medische verzorging;
 • hulp bij persoonlijke verzorging thuis (helpen bij het wassen en douchen, steunkousen en andere kleding aantrekken)
 • huishoudelijke hulp (koken, wassen, schoonmaken, strijken)
 • begeleiding bij het dagelijks leven, zoals tijdsbesteding of bezigheden zoals administratie
 • mantelzorgondersteuning

Verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de wet voor de zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. De indicatie wordt geregeld door een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie.
De andere vormen van thuiszorg vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze vorm van zorg vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage naar inkomen. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle gemeenten een zelfde tarief hanteren.
De indicatie wordt gesteld door een medewerker van de gemeente. Die zal niet alleen kijken naar de hulp die u nodig heeft, maar ook wat de omgeving (de mantelzorg) aan hulp kan bieden. Zo’n indicatiegesprek wordt een keukentafelgesprek genoemd. Het is belangrijk dat u en uw mantelzorger zich goed voorbereiden op dit gesprek, zodat u voldoende zorg krijgt toegewezen. Er zijn meerdere websites met tips en aanwijzingen. Zie hieronder.

U kunt sinds 1995 de thuiszorg soms zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Iedereen die recht heeft op thuiszorg kan aanspraak maken op het PGB. Een erkend PGB-bureau kan u adviseren over het aanvragen en uitvoeren van de PGB-administratie. Deze bureaus kunt u vinden op de website van hun vereniging, de Alliantie Erkende PGB-bureaus. Zie hieronder.

Aanpassingen en hulpmiddelen
Ook voor aanpassingen en hulpmiddelen kunt u bij uw gemeente terecht. Denk hierbij aan:

 • aanpassingen in de woning (traplift, verhoogd toilet, aanpassingen in de douche
 • vervoersvoorzieningen in de regio
 • auto-aanpassingen
 • rolstoel of scootmobiel
 • maaltijdvoorzieningen
 • Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding wanneer geadviseerd wordt te verhuizen naar een woning die al aangepast is of die gemakkelijk aan te passen is.

Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Langdurige zorg thuis
Als u voortdurend en intensief zorg thuis nodig heeft kunt u kiezen uit een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis of langdurige zorg thuis. Dit valt onder de Wet langdurige zorg. (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kijkt of u aan de criteria voldoet om thuis te kunnen blijven.
De zorg die u dan krijgt omvat bij een volledig pakket thuis (vpt) ook maaltijden, dagbesteding en huishoudelijke hulp.
Een modulair pakket (mpt) is beperkter.
Beide pakketten kunnen ook met een PGB worden ingekocht.
Voor alle vormen van langdurige zorg betaalt u een eigen bijdrage.

Niet meer thuis, wat dan?
Er zijn twee mogelijkheden:

 • Het verzorgingshuis; hier woont u zelfstandig in een appartement. U krijgt hulp bij de dagelijkse handelingen (wassen, aankleden, schoonmaken) en u kunt elke dag meedoen aan verschillende activiteiten. Ook is er een maaltijdvoorziening met een restaurant waar u samen met andere bewoners de maaltijd kunt nuttigen.
  De appartementen zijn aangepast op rolstoelen en voorzien van hulpmiddelen.
  U betaalt een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Het verpleeghuis; hier beschikt u over een kamer. In de moderne verpleeghuizen beschikt u ook over eigen sanitair. Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben en/of een 24 uurs aanwezigheid van verzorgend en verplegend personeel. Naast verpleging en verzorging beschikt een verpleeghuis ook over mogelijkheden voor fysiotherapie en psychologische begeleiding.
  Voor opname in een verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage naar vermogen.
  Een tijdelijke opname, bijvoorbeeld na een operatie en voor geriatrische revalidatie, is ook mogelijk. De opnameduur is beperkt tot 3 maanden en wordt veelal bekostigd door de zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor de WMO voorzieningen en  de eigen bijdrage voor opname of hulp in het kader van de Wlz wordt geïnd door het CAK. U kunt daar uw eigen bijdrage berekenen.

Hulp bij het aanvragen van een WMO-voorziening
Hersenletsel.nl heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld ter voorbereiding op het keukentafelgesprek. Dit betreft een vragenlijst voor de getroffene en een vragenlijst voor de mantelzorger. Deze lijsten kunt u via onze website invullen en uitprinten om mee te nemen naar het gesprek.