Werk & Inkomen

Weer werken?

Als u getroffen bent door een hersenletsel met blijvende gevolgen moet u na uw herstelperiode worden gekeurd. De keuring moet uitwijzen of u weer betaalde arbeid kunt verrichten. Vaak is het na hersenletsel moeilijk om weer 100 % aan het werk te gaan. Soms kunt u nog gedeeltelijk betaalde arbeid verrichten, maar soms is ook dat niet mogelijk.

Terug naar uw oude werk?

Als u weer aan de slag kunt, kan blijken dat uw tempo langzamer is, dat u eerder moe bent, geprikkeld raakt of eerder het overzicht kwijt bent.
Het helpt om aan uw werkgever en collega’s uit te leggen wat de gevolgen van hersenletsel zijn. In sommige situaties kunt u werken op therapeutische basis en/of begeleiding krijgen.
In de websites die hieronder staan genoemd vindt u informatie over werken met hersenletsel, de rechten en plichten, aanpassingen en andere werk gerelateerde onderwerpen. Op de websites is ook informatie voor uw werkgever te vinden.

Naar ander werk?

Als u uw oude werk niet kunt hervatten, maar wel geschikt bent bevonden voor ander betaald werk, zult u zich moeten oriënteren op andere betaalde werkzaamheden. De overheid biedt gratis re-integratie trajecten aan. De organisatie nah-re-integratie (zie bij de links) heeft ervaring met hersenletsel.
Meer informatie over werk en inkomen biedt de website van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen).

Solliciteren

In een sollicitatiebrief bent u niet verplicht uw hersenletsel te melden, tenzij dit directe gevolgen heeft voor het uitvoeren van het werk. In een sollicitatiegesprek kunt u het beter wel noemen. U kunt de werkgever ook vragen contact op te nemen met uw huisarts of specialist om informatie te verkrijgen over de gevolgen van het hersenletsel voor de baan. U kunt ook de werkgeversfolder downloaden via de website ‘werken met een beperking’ en deze aan de toekomstige werkgever overhandigen.

Niet meer betaald werken

Als u arbeidsongeschikt wordt verklaard, gaat er opeens veel veranderen. Het wegvallen van betaald werk en een werkkring door hersenletsel betekent bijvoorbeeld  dat het contact met uw oude collega’s sterk zal verminderen, wat ook gevolgen heeft voor uw sociale kennissenkring.
Dat u opeens veel vrije tijd heeft die u moet zien te vullen. Lees hier ook over tijdsbesteding.

En…u krijgt te maken met de financiële gevolgen van het wegvallen van uw baan.
Als u niet meer betaald kunt werken, dus (vrijwel) volledig arbeidsongeschikt bent, valt uw inkomen uit loondienst of uit ondernemen weg. Was u voorheen in loondienst dan zal uw werkgever de eerste twee jaar nog 70% van uw salaris blijven betalen. Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, wordt deze uitkering daarna omgezet naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan gelden andere regelingen. Voor informatie daarover kunt u het beste contact opnemen met het UWV. Het UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Het UWV zal in de eerste plaats kijken of iemand kan blijven werken of weer aan het werk kan. Als dit niet mogelijk is handelt het UWV ook de uitkering af.

Was u zelfstandig ondernemer, dan kunt u na bevestiging van uw arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Afhankelijk van de norm die u daarvoor hebt gekozen, keert deze verzekering een percentage van uw eerdere gemiddelde jaarinkomen uit voor een eveneens met u overeengekomen aantal jaren. Hebt u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, dan heeft u geen recht op een uitkering en bent u aangewezen op andere uitkeringen.
Lees hier ook het ervaringsverhaal van Josje van Hemmen.