Autorijden

Hersenletsel leidt vaak tijdelijk of langere tijd tot verminderde rijvaardigheid. Door gedeeltelijke verlamming kunt u niet in staat zijn uw auto te besturen. Uw reactievermogen kan vertraagd zijn of u kunt zich niet meer zo goed concentreren. Afstanden schatten kan moeilijk zijn. Ook kan het zijn dat u minder scherp ziet of dat u wat links of rechts van u gebeurt, niet goed waarneemt.

Na het krijgen van een CVA of beroerte mag u daarom tijdelijk niet autorijden. Voor andere vormen van hersenletsel is die wettelijke beperking er (nog) niet. Er zijn 3 vormen van tijdelijke rijontzegging:

Als u een TIA/CVA hebt gehad zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid, mag u 2 weken niet autorijden. Na deze 2 weken mag u, na positief advies van uw behandelend specialist, weer autorijden.
Als u een CVA hebt gehad met restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid, mag u 3 maanden niet autorijden.
Als een CVA hebt gehad met bloedvatmisvormingen, dan mag u 6 maanden niet autorijden.

 

Meldingsplicht bij CBR en uw autoverzekeraar

Let op: ook als er geen wettelijke beperking geldt moet u er bij het CBR (centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen) en uw autoverzekering melding van maken dat u bent getroffen door hersenletsel. Als u dat niet doet bent u niet langer verzekerd (ook niet als u uw verzekeringspremie blijft doorbetalen). Het is van belang dat u dat zelf doet, de huisarts of specialist mag dat in principe niet doen, en uw huisgenoot of partner is daartoe niet bevoegd. Ook als u denkt dat u nog goed in staat bent auto te rijden, moet u deze meldingen dus altijd doen.

 

Opnieuw uw rijbevoegdheid aanvragen via CBR

Na een rijontzegging van 3 of 6 maanden mag u niet zomaar in de auto stappen. U moet eerst een gezondheidsverklaring van het CBR invullen. Dat kan via de website van het CBR. De kosten zijn € 34,80. Een papieren verklaring kan bij de webshop van het CBR worden besteld of bij de gemeente worden gekocht (dit kost extra).
Waarschijnlijk zal het CBR na ontvangst van uw eigen verklaring oordelen dat er onvoldoende medische gegevens over u zijn. De medisch adviseur van het CBR verwijst u dan naar een specialist voor verder onderzoek. Het CBR kan u ook vragen om een rijtest te ondergaan. Het medisch onderzoek dient u zelf te betalen.

Als de uitkomsten van het onderzoek of de rijtest positief zijn, krijgt u een Verklaring van geschiktheid toegezonden. Soms geeft het CBR een Verklaring van geschiktheid af met een beperkte geldigheidsduur van één, drie of vijf jaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een mogelijk progressief verlopend ziektebeeld. Het kan ook voorkomen dat de eisen van rijgeschiktheid een beperkte geldigheidsduur voorschrijven.

 

Twijfel aan uw rijgeschiktheid?

Als u eraan twijfelt of u de weg nog op kunt als automobilist kunt u zich, alvorens de gezondheidsverklaring in te vullen, laten testen. Indien u in aanleg geschikt bent om weer te gaan rijden, kunt u een training op maat volgen. Let wel: hier zijn kosten aan verbonden.
Deze mogelijkheid is dus vooral van belang voor diegenen die voor hun werk gebruik moeten maken van een auto en waarvoor bijvoorbeeld de werkgever de kosten betaalt.