Nieuws

Provincie / werkgroep
Zorgstandaard Hersenletsel vordert gestaag!
23 september, 2020

Ook in deze tijd van Corona gaat het werk aan de Zorgstandaard Hersenletsel door! Omdat we graag willen dat iedereen met NAH in Nederland, ongeacht de oorzaak van dat hersenletsel, de best mogelijke zorg krijgt en dat er ook aandacht en waar nodig begeleiding is voor hun naasten, werkt Hersenletsel.nl actief mee aan het ontwikkelen […]
Maak een digitale collectebus aan en steun Handicap.nl èn onze vereniging!
21 september, 2020

De laatste maanden heeft iedereen een moeilijke tijd doorgemaakt. Vanzelfsprekend heeft COVID-19 ook op onze vereniging een enorme (financiële) impact heeft gehad. Om de gevolgen voor mensen met een handicap te beperken, komt Handicap.nl met een prachtig initiatief!  Elk jaar in september halen duizenden collectanten, zowel digitaal als van deur-tot-deur, geld op voor HandicapNL. Dit jaar pakken […]
Ernstig hersenletsel: iedereen verdient een kans op herstel!
27 augustus, 2020

De zichtbare en onzichtbare gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) hebben een enorme impact op het zelfstandig functioneren en maatschappelijk participeren. Het brein heeft gelukkig een aanzienlijk herstelvermogen wat het beste wordt aangesproken in een omgeving die past bij de fase en problematiek. Iedere patiënt met NAH is gebaat bij revalidatie op maat. Een bescheiden […]
Legionella, ook een gevaar voor de hersenen!
20 augustus, 2020

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. Als water opwarmt, kan de bacterie zich via het leidingwater verspreiden. Mensen kunnen dan ziek worden door het inademen van de nevel van dit besmette water. Bijvoorbeeld door de nevel van een douche, sauna, whirlpool, bubbelbad, sproei-installatie of fontein. Het kan ook door de nevel van […]
Mooi gebaar: 2000 euro voor Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
17 augustus, 2020

Hoogeveen – Een prachtig gebaar van Joris van Velsen van Bruins Makelaardij. Op het moment dat de woning van de Hoogeveense Wolda Fidom, die kampt met een hersenaandoening, werd verkocht, wist hij direct een groot deel van de verkoopcourtage te willen doneren aan patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Het leverde een cheque op ter waarde van 2000 euro. […]
Patiëntenplatform Sepsis en daarna en Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl schrijven brief aan Gezondheidsraad
14 augustus, 2020

Idelette Nutma, oprichter van het patiëntenplatform Sepsis en daarna, voert al enige tijd een politieke lobby om vitamine C therapie in te zetten bij de behandeling van COVID-19. Samen met onder andere emeritus hoogleraar Oudemans (Amsterdam UMC) deed zij een dringende oproep aan minister de Jonge van Volksgezondheid en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Die laatste resulteerde […]
Henk Nieuwenhuys schrijft over zijn ervaring met blijvend hersenletsel!
11 augustus, 2020

In het boek Ontwaken uit coma, Leven met hersenletsel, vertelt Henk Nieuwenhuys over zijn ervaring met blijvend hersenletsel, ontstaan na een skiongeluk. Nieuwenhuys schrijft over de ernstige gevolgen van het hersenletsel en hoe hij daarmee heeft leren leven. In Nederland is weinig hulp voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Daarom besluit hij, in zijn eentje, naar […]
Nieuwe samenwerkingspartner!
3 augustus, 2020

De samenwerking tussen patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en Hersenletsel-uitleg is een feit! Beide organisaties hebben in goed overleg besloten tot een nauwere samenwerking, waarin ze elkaar èn mensen met hersenletsel en hun naasten kunnen versterken. Op de websites van beide organisaties zijn nu over en weer verwijzingen te vinden.  Voor de overzichtelijkheid houdt Hersenletsel.nl de algemene informatie op haar […]
Gezocht: mensen met afasie en hun naasten die hun ervaringen rond Corona willen delen!
29 juli, 2020

Let op: dit onderzoek is inmiddels afgerond, u kunt zich niet meer aanmelden om deel te nemen!! Simone Brink studeert logopedie en taalwetenschap aan de Hanzehogeschool in Groningen.  Voor haar afstudeersciptie is zij op zoek naar ervaringen op het gebied van communicatie en sociale participatie tijdens de COVID-19 pandemie. Hierin staan ervaren successen en gemis centraal. Het delen van ervaringen zorgt […]
Volgende week: World Brain Day!
16 juli, 2020

Ieder jaar op 22 juli is het Wereld Hersendag (World Brain Day). Samen met patiëntenverenigingen uit de hele wereld vragen we dan aandacht voor NAH en de gevolgen.  Dit jaar vragen we onze achterban om een foto te maken met als thema ‘(On)zichtbare gevolgen’. Maak een foto van iets dat iets laat zien van een (on)zichtbaar […]