Nieuws

Provincie / werkgroep
Nieuw project: Jongeren met NAH aan het werk!
5 augustus, 2019

Wanneer je getroffen wordt door NAH staat je leven van het ene op het andere moment op de kop. Of je ooit (weer) aan het werk komt, is onzeker. Vooral voor jongeren geldt, dat het hebben van een betaalde baan niet alleen om levensgeluk draait, maar ook om keiharde euro’s. Want omdat zij niet of […]
Rianne Schorel nieuwe ambassadeur van Hersenletsel.nl
2 augustus, 2019

Rianne Schorel ambassadeur van Hersenletsel.nl! De voetbalcarrière van Rianne Schorel liep als een trein: ze speelde betaald voetbal voor ADO Den Haag en de uitnodiging voor het Nederlands elftal was binnen.  Een harde bal tegen haar hoofd veroorzaakte een zware hersenschudding, die uiteindelijk een einde maakte aan haar voetbaldroom.  In Amerika volgde ze een behandeling […]
Patiëntenvereniging en jonge onderzoekers werken samen!
7 februari, 2019

Gisteren was Hersenletsel.nl bij UMC Utrecht. Vier keer per jaar overleggen we daar met hoogleraar en revalidatiearts Anne Visser over alles, waarin we kunnen samenwerken. Sinds vorig jaar presenteren dan ook steeds vier jonge onderzoekers de onderzoeken die ze doen om het leven en de zorg voor mensen met NAH beter te maken! Onze vereniging […]
Hersenletsel.nl in gesprek met Kamerlid Vera Bergkamp!
24 januari, 2019

Onlangs had Hersenletsel.nl een eerste gesprek met Tweede Kamer lid Vera Bergkamp van D66 over de NAH-problematiek. Vera was oprecht geïnteresseerd en stelde goede vragen. Het gesprek met Vera en haar beleidsmedewerker duurde bijna een vol uur. We hebben concrete afspraken gemaakt voor het vervolg, zowel op nationaal als op Europees niveau. Belangrijkste conclusie: er moet een nationaal […]
Zelfmanagementdagen 2019
24 januari, 2019

In 2019 worden weer 2 keer Zelfmanagementdagen gehouden in hotel Hof van Putten te Putten. Deze praktische dagen zijn bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun partners. Onder begeleiding van een trainer kijken de getroffenen en hun partners samen naar hoe hun leven is veranderd na het hersenletsel en hoe ze daarmee een nieuwe en […]
Unieke samenwerking Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport bij innovatieve nazorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
14 december, 2018

Onlangs ondertekenden Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport een intentieovereenkomst om te komen tot verbetering van het nazorgtraject voor mensen met NAH. De behoefte van cliënten aan nazorg en hun actieve betrokkenheid bij de verbetering is leidend in de samenwerking.  Mensen met hersenletsel en hun naasten merken vaak in de thuissituatiepas echt wat leven met hersenletsel inhoudt. […]
Jongerenweekends 2019 in Spier
14 december, 2018

Ook in 2019 organiseert Hersenletsel.nl weer 2 keer een jongerenweekend in Hotel de Woudzoom in Spier (Drenthe). Het eerste weekend zal zijn van vrijdag 17 t/m zondag 19 mei. Dat weekend is inmiddels volgeboekt! De weekends zijn voor NAH-getroffenen en/of hun partners van 20-60 jaar. Om deel te kunnen nemen aan dit weekend moet je […]
Hersenletsel Alliantie opgericht!
14 december, 2018

Op vrijdag 2 november 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren. In het rapport ‘Navigeren naar herstel’ dat […]
Stroke Action Plan for Europe gepubliceerd in het European Stroke Journal
14 december, 2018

Op 20 oktober werd, tijdens de World Stroke Day, het Stroke Action Plan for Europe gepubliceerd in het European Stroke Journal. Met deze publicatie mag de volledige tekst van het ActiePlan eindelijk worden vrijgegeven.  Het plan bestrijkt de periode 2018-2030 en doet aanbevelingen voor de zorg op 7 domeinen, waaronder preventie, revalidatie en leven met […]