Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl


Unieke samenwerking bij innovatieve nazorg voor mensen met NAH

Onlangs ondertekenden Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport een intentieovereenkomst om te komen tot verbetering van het nazorgtraject voor mensen met NAH. De behoefte van cliënten aan nazorg en hun actieve betrokkenheid bij de verbetering is leidend in de samenwerking.

Mensen met hersenletsel en hun naasten merken vaak in de thuissituatie pas echt wat leven met hersenletsel inhoudt. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal komt er heel wat op hen af. Er leven vaak vragen of er is behoefte aan ondersteuning om te leren omgaan met de gevolgen van het letsel. Het vinden van de juiste ondersteuning of een plek waar je met je vragen terecht kunt kost veel energie en daarnaast worden vaak onnodige (zorg)kosten gemaakt.

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is verheugd over de samenwerking. Bestuurslid André Rosa Spierings: “Een langgekoesterde wens gaat met deze samenwerking in vervulling. Ik ken veel schrijnende voorbeelden van mensen die jarenlang zoeken naar de juiste ondersteuning. Of wel hulp krijgen, maar niet die waarmee hun probleem wordt opgelost of waardoor zij antwoord op hun vraag krijgen. De bedoeling van deze samenwerking is om nazorgtrajecten van mensen met NAH zodanig in te richten dat het effect daarvan langdurig is en aansluit op de behoeften van de cliënt. Dat kan zijn het anders organiseren van de bestaande zorg of e-health in de vorm van een app of digitaal platform.”

De samenwerking is in eerste instantie gericht op mensen met hersenletsel in de regio Midden-Kennemerland, waaronder cliënten van Heliomare die een revalidatietraject hebben doorlopen. Heliomare is expert op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Coen van Bennekom, revalidatiearts, hoogleraar en manager Innovatie & Onderzoek van Heliomare: “Onze ervaring is, dat na een revalidatieperiode men even geen behoefte heeft aan ondersteuning of contact, maar dat men na enige tijd thuis toch tegen problemen aanloopt en via vele omwegen pas terecht komt bij de juiste hulpverlening. Dat zien wij bijvoorbeeld in onze behandelcentra hersenletsel waar wij behandeling volgens Hersenz en behandeling en ondersteuning thuis aanbieden. Ook onze oud-revalidanten komen daar vaak via een omweg terecht. De aansluiting van behoefte en nazorg vraagt dus om verbetering. Dat geldt overigens ook voor mensen die niet revalideren, maar na een lichte beroerte of een ongeval na een korte ziekenhuisopname direct naar huis zijn ontslagen.”

In toenemende mate is er interesse in cliëntenparticipatie, ofwel het benutten van ervaringsdeskundigheid van cliënten en hun naasten, bij zorginnovatie en ontwikkeling van digitale zorg. Er zijn echter veel vragen over hoe dit aan te pakken. PGOsupport adviseert en ondersteunt patiënten- en cliëntenorganisaties en hun samenwerkingspartners bij het organiseren van cliëntenparticipatie. Tijdens alle fases van zorginnovatie is de blik van cliënten nuttig. Daarom is het belangrijk om vanaf het eerste begin na te denken over het organiseren van cliëntenparticipatie.‘Door van meet af aan samen te werken en te leren van elkaar kom je tot oplossingen die zinvol zijn voor mensen om wie het gaat. Dan zijn nieuwe toepassingen meteen gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor mensen met een beperking en mensen die minder digitaal vaardig zijn’, aldus e-health adviseur Liesbeth Meijnckens van PGOsupport.

In Nederland zijn ca. 650.000 mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit loopt men op na bijvoorbeeld een beroerte (cva) of ongeval. NAH krijg je niet alleen, 2 miljoen mensen ondervinden daardoor dagelijks de gevolgen van hersenletsel. Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl komt op voor de belangen van al die mensen met NAH en hun naasten.

Bij Heliomare zijn jaarlijks zo’n 550 mensen met hersenletsel in klinische en poliklinische revalidatiebehandeling en ongeveer 200 volgen een behandel- en begeleidingstraject van Hersenz of krijgen begeleiding in de thuissituatie.


Terug

Home