Dagelijkse activiteiten en meedoen

Naast de zorg voor je partner of naaste met hersenletsel is het belangrijk om ook je eigen activiteiten te kunnen blijven doen. Maar misschien vraag je je af hoe je dit kan regelen of heb je het gevoel dat je je partner of naaste niet alleen kan laten als jij iets voor jezelf gaat doen. Hieronder vind je verschillende vormen van hulp. Je kunt deze raadplegen als je hier vragen over hebt.

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is alle hulp die geboden wordt aan iemand uit de directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten of hulp aan iemand die in een instelling woont valt hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. MantelzorgNL biedt bij verschillende vragen op verschillende gebieden ondersteuning op maat, denk aan vragen over werk of wonen. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorg.nl. Het sociaal wijkteam kan je ook meer informatie geven over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning.

Sociaal wijkteam (Dit was tot 2015 het Algemeen Maatschappelijk werk)
Het sociaal wijkteam biedt de basiszorg in de wijk/gemeente. Je kan er terecht voor opvoedvragen, vragen over financiën, werk, onderwijs, wonen, maar ook als jij of iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld. Het Sociaal wijkteam denkt met jou mee over wat je nodig hebt aan ondersteuning of begeleiding, ook met jou als mantelzorger. Het verschilt per gemeente hoe je terecht komt bij het wijkteam, in sommige gemeentes gaat dit via de Wmo. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie en de contactgegevens van jouw sociaal wijkteam.

Medisch Maatschappelijk werker
Op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis biedt de Maatschappelijk werker begeleiding aan zowel de patiënt als partner of andere belangrijke naasten bij verschillende vragen tijdens de revalidatie. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken gericht op verwerking van het er is gebeurd of hoe binnen de relatie om te gaan met de gevolgen van hersenletsel. Het aanbod bestaat uit gesprekken op de revalidatieafdeling of via online hulpverlening (e-health) of het is een combinatie van beide. Ook kan de maatschappelijk werker meedenken over wat je als partner nodig hebt of waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning na de revalidatie bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken of wonen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal wijkteam, de Wmo of ambulante begeleiding gericht op hersenletsel.

Individuele ambulante begeleiding bij NAH
Deze begeleiding wordt aangeboden in de thuissituatie. Een begeleider heeft kennis van de mogelijke gevolgen van hersenletsel en hoe dit invloed kan hebben op een gezin of relatie. Voor deze begeleiding heb je een indicatie van de Wmo nodig, soms wordt het vanuit de WLZ geïndiceerd. Voor het bespreken van de mogelijkheid van ambulante begeleiding of de aanvraag van de indicatie kan je terecht bij het sociaal wijkteam van jouw gemeente of de Wmo in jouw gemeente. Voor een WLZ aanvraag of informatie over de WLZ kan je kijken op rijksoverheid.nl. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor thuis of hulp bij het huishouden. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan je informatie geven over de Wmo en kan je helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Je kan bij je gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Elke gemeente heeft een Wmo.