Huishouden

Heb je naast de zorg voor je partner of naaste ook het huishouden wat je moet doen en vraagt dit te veel van je? Het kan zijn dat je recht hebt op huishoudelijke hulp van de WMO. Kijk hieronder waar je terecht kan voor mogelijke hulp. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor thuis of hulp bij het huishouden. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan je informatie geven over de Wmo en kan je helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Je kan bij je gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Elke gemeente heeft een Wmo.

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is alle hulp die geboden wordt aan iemand uit de directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten of hulp aan iemand die in een instelling woont valt hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. MantelzorgNL biedt bij verschillende vragen op verschillende gebieden ondersteuning op maat, denk aan vragen over werk of wonen. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorg.nl. Het sociaal wijkteam kan je ook meer informatie geven over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning.