Relatie en gezin

De gevolgen van hersenletsel kunnen invloed hebben op jullie relatie of gezin. Merk je dat jullie hierin (soms) vastlopen en/of ervaar je gevoelens van angst of somberheid dan is het goed om te bekijken welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Hieronder vind je voorbeelden van hulp en hoe je deze hulp kan inschakelen.

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)
Een GZ-Psycholoog behandelt verschillende klachten zoals angst, somberheid, depressie of als er sprake is van relatieproblemen. Afhankelijk van je zorgverzekering wordt de behandeling wel of niet vergoed. Gesprekken kunnen in de praktijk plaatsvinden en/of via online hulpverlening (e-health). Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen of je een vergoeding via jouw polis ontvangt. Je huisarts kan je ondersteunen bij het vinden van een GZ psycholoog.

Relatietherapeut
De gevolgen van hersenletsel kunnen gevolgen hebben voor je relatie en kunnen er op verschillende manieren invloed op hebben. Jullie kunnen het gevoel krijgen of ervaren dat jullie vastlopen. Een relatietherapeut kan jullie helpen om te gaan met de veranderingen die zijn ontstaan door de gevolgen van hersenletsel. Er is geen verwijzing nodig voor een relatietherapeut, wel zou de huisarts mee kunnen denken bij het vinden van een relatietherapeut. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen of je een vergoeding via jouw polis ontvangt.

Sociaal wijkteam (Dit was tot 2015 het Algemeen Maatschappelijk werk)
Het sociaal wijkteam biedt de basiszorg in de wijk/gemeente. Je kan er terecht voor opvoedvragen, vragen over financiën, werk, onderwijs, wonen, maar ook als jij of iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld. Het Sociaal wijkteam denkt met jou mee over wat je nodig hebt aan ondersteuning of begeleiding, ook met jou als mantelzorger. Ook dagbesteding of het vinden van een maatje voor je partner of naaste kan via hen ingezet worden als dit helpt om jou te ontlasten in de zorg aan je partner of naaste. Het verschilt per gemeente hoe je terecht komt bij het wijkteam, in sommige gemeentes gaat dit via de Wmo. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie en de contactgegevens van jouw sociaal wijkteam.

Medisch Maatschappelijk werker
Op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis biedt de Maatschappelijk werker begeleiding aan zowel de patiënt als partner of andere belangrijke naasten bij verschillende vragen tijdens de revalidatie. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken gericht op verwerking van het er is gebeurd of hoe binnen de relatie om te gaan met de gevolgen van hersenletsel. Het aanbod bestaat uit gesprekken op de revalidatieafdeling of via online hulpverlening (e-health) of het is een combinatie van beide. Ook kan de maatschappelijk werker meedenken over wat je als partner nodig hebt of waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning na de revalidatie bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken of wonen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal wijkteam, de Wmo of ambulante begeleiding gericht op hersenletsel.

Individuele ambulante begeleiding bij NAH
Deze begeleiding wordt aangeboden in de thuissituatie. Een begeleider heeft kennis van de mogelijke gevolgen van hersenletsel en hoe dit invloed kan hebben op een gezin of relatie. Voor deze begeleiding heb je een indicatie van de Wmo nodig, soms wordt het vanuit de WLZ geïndiceerd. Voor het bespreken van de mogelijkheid van ambulante begeleiding of de aanvraag van de indicatie kan je terecht bij het sociaal wijkteam van jouw gemeente of de Wmo in jouw gemeente. Voor een WLZ aanvraag of informatie over de WLZ kan je kijken op rijksoverheid.nl. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor thuis of hulp bij het huishouden. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan je informatie geven over de Wmo en kan je helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Je kan bij je gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Elke gemeente heeft een Wmo.