Zingeving

Als er iets ingrijpends in het leven gebeurt zoals het ontstaan van hersenletsel dan kan dat op verschillende manieren invloed hebben op jouw leven en dat van je partner of naaste. Je leven kan helemaal op zijn kop staan en het kan zijn dat je je (opnieuw) gaat afvragen wat je belangrijk vindt in je leven. Het kan fijn en belangrijk zijn om hier hulp bij te krijgen. Hieronder vind je voorbeelden van hulp bij vragen over zingeving. 

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)
Een GZ-Psycholoog behandelt verschillende klachten zoals angst, somberheid, depressie of als er sprake is van relatieproblemen. Afhankelijk van je zorgverzekering wordt de behandeling wel of niet vergoed. Gesprekken kunnen in de praktijk plaatsvinden en/of via online hulpverlening (e-health). Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen of je een vergoeding via jouw polis ontvangt. Je huisarts kan je ondersteunen bij het vinden van een GZ psycholoog.

Lotgenotencontact
Sommigen mensen hebben behoefte aan gesprekken of activiteiten met mensen die zich in eenzelfde situatie bevinden als zij, lotgenoten. Voor deze mensen worden er vele vormen van lotgenotencontact georganiseerd. Voor patiënten en hun partners samen of voor alleen de partner of alleen de patiënt. Er is een grote diversiteit in het soort bijeenkomsten, variërend van informatieve avonden met gastsprekers tot samen met lotgenoten iets drinken in een (NAH)-café. Daarnaast is er lotgenotencontact in de vorm van uitjes, lunches, schildergroepen enzovoort. Bijeenkomsten speciaal voor jongeren zijn er in een toenemend aantal regio’s. Een aantal regio’s organiseert Familiedagen voor mensen met NAH, hun familie en vrienden. Onder andere Hersenletsel.nl organiseert lotgenotencontact, hierover kan je meer lezen op de website.

Gespreksgroepen
Heb je behoefte aan gesprekken met een groep die weet hoe het is om met de gevolgen van hersenletsel om te gaan dan zou een gespreksgroep iets voor je kunnen zijn In verschillende regio’s in Nederland worden gespreksgroepen voor mensen met hersenletsel en hun naasten georganiseerd. Het idee van deze gespreksgroepen is het samen te kunnen hebben over verschillende onderwerpen waar jullie zoal tegenaan lopen. Voor meer informatie kan je kijken op hersenletsel.nl.

Verlies- en Rouwtherapeut
Bij niet aangeboren hersenletsel gaat het om levend verlies. Je kan het verlies op verschillende (leef)gebieden ervaren; binnen je relatie en je rol als partner of bijvoorbeeld binnen sociale relaties. Een verlies- en rouwtherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van verlies en rouwverwerking. Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig om je aan te melden bij een rouwtherapeut, je huisarts heeft misschien wel tips voor een passende verlies- en rouwtherapeut. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen of je een vergoeding via jouw polis ontvangt.

Medisch Maatschappelijk werker
Op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis biedt de Maatschappelijk werker begeleiding aan zowel de patiënt als partner of andere belangrijke naasten bij verschillende vragen tijdens de revalidatie. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken gericht op verwerking van het er is gebeurd of hoe binnen de relatie om te gaan met de gevolgen van hersenletsel. Het aanbod bestaat uit gesprekken op de revalidatieafdeling of via online hulpverlening (e-health) of het is een combinatie van beide. Ook kan de maatschappelijk werker meedenken over wat je als partner nodig hebt of waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning na de revalidatie bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken of wonen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal wijkteam, de Wmo of ambulante begeleiding gericht op hersenletsel.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor thuis of hulp bij het huishouden. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan je informatie geven over de Wmo en kan je helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Je kan bij je gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Elke gemeente heeft een Wmo.