Sociale contacten

Door de gevolgen van hersenletsel bij jouw partner of naaste kan er meer op jouw schouders terechtkomen. Misschien heeft je partner of naaste gedurende de dag veel ondersteuning van jou nodig waardoor jij minder tijd hebt voor sociale contacten. Ook kunnen vrienden en familie anders met jou of je partner omgaan. Daarnaast kan je behoefte hebben aan lotgenotencontact. Hieronder vind je voorbeelden van hulp of ondersteuning hierbij.

Sociaal wijkteam (Dit was tot 2015 het Algemeen Maatschappelijk werk)
Het sociaal wijkteam biedt de basiszorg in de wijk/gemeente. Je kan er terecht voor opvoedvragen, vragen over financiën, werk, onderwijs, wonen, maar ook als jij of iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld. Het Sociaal wijkteam denkt met jou mee over wat je nodig hebt aan ondersteuning of begeleiding, ook met jou als mantelzorger. Ook dagbesteding of het vinden van een maatje voor je partner of naaste kan via hen ingezet worden als dit helpt om jou te ontlasten in de zorg aan je partner of naaste. Het verschilt per gemeente hoe je terecht komt bij het wijkteam, in sommige gemeentes gaat dit via de Wmo. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie en de contactgegevens van jouw sociaal wijkteam.

Lotgenotencontact
Sommigen mensen hebben behoefte aan gesprekken of activiteiten met mensen die zich in eenzelfde situatie bevinden als zij, lotgenoten. Voor deze mensen worden er vele vormen van lotgenotencontact georganiseerd. Voor patiënten en hun partners samen of voor alleen de partner of alleen de patiënt. Er is een grote diversiteit in het soort bijeenkomsten, variërend van informatieve avonden met gastsprekers tot samen met lotgenoten iets drinken in een (NAH)-café. Daarnaast is er lotgenotencontact in de vorm van uitjes, lunches, schildergroepen enzovoort. Bijeenkomsten speciaal voor jongeren zijn er in een toenemend aantal regio’s. Een aantal regio’s organiseert Familiedagen voor mensen met NAH, hun familie en vrienden. Onder andere Hersenletsel.nl organiseert lotgenotencontact, hierover kan je meer lezen op de website.

Gespreksgroepen
Heb je behoefte aan gesprekken met een groep die weet hoe het is om met de gevolgen van hersenletsel om te gaan dan zou een gespreksgroep iets voor je kunnen zijn. In verschillende regio’s in Nederland worden gespreksgroepen voor mensen met hersenletsel en hun naasten georganiseerd. Het idee van deze gespreksgroepen is het samen te kunnen hebben over verschillende onderwerpen waar jullie zoal tegenaan lopen. Voor meer informatie kan je kijken op hersenletsel.nl.

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is alle hulp die geboden wordt aan iemand uit de directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten of hulp aan iemand die in een instelling woont valt hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. MantelzorgNL biedt bij verschillende vragen op verschillende gebieden ondersteuning op maat, denk aan vragen over werk of wonen. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorg.nl. Het sociaal wijkteam kan je ook meer informatie geven over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning.