Geld

Het kan zijn dat er geldzorgen zijn ontstaan doordat je partner of naaste door hersenletsel bijvoorbeeld niet meer kan werken en er een inkomen (deels) is weggevallen. Of misschien moest jullie huis aangepast worden en heeft dit veel geld gekost. Weet dat er ondersteuning is om je geldzaken weer op orde te krijgen of om vragen over geld te kunnen stellen. Kijk hieronder naar de mogelijkheden voor ondersteuning.

Sociaal wijkteam (Dit was tot 2015 het Algemeen Maatschappelijk werk)
Het sociaal wijkteam biedt de basiszorg in de wijk/gemeente. Je kan er terecht voor opvoedvragen, vragen over financiën, werk, onderwijs, wonen, maar ook als jij of iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld. Het Sociaal wijkteam denkt met jou mee over wat je nodig hebt aan ondersteuning of begeleiding, ook met jou als mantelzorger. Ook dagbesteding of het vinden van een maatje voor je partner of naaste kan via hen ingezet worden als dit helpt om jou te ontlasten in de zorg aan je partner of naaste. Het verschilt per gemeente hoe je terecht komt bij het wijkteam, in sommige gemeentes gaat dit via de Wmo. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie en de contactgegevens van jouw sociaal wijkteam.

Juridisch loket (https://www.juridischloket.nl)
Bij het juridisch loket kan je terecht voor juridische vragen en tips over bijvoorbeeld Wmo, WLZ, arbeidsongeschiktheid (werk, UWV), betalingsregelingen. Soms is persoonlijke begeleiding mogelijk, dit ligt aan jouw situatie en je vraag.

Nibud
Het Nibud geeft voorlichting en ondersteuning bij geldzaken. Kijk voor meer informatie op www.nibud.nl.

Medisch Maatschappelijk werker
Op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis biedt de Maatschappelijk werker begeleiding aan zowel de patiënt als partner of andere belangrijke naasten bij verschillende vragen tijdens de revalidatie. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken gericht op verwerking van het er is gebeurd of hoe binnen de relatie om te gaan met de gevolgen van hersenletsel. Het aanbod bestaat uit gesprekken op de revalidatieafdeling of via online hulpverlening (e-health) of het is een combinatie van beide. Ook kan de maatschappelijk werker meedenken over wat je als partner nodig hebt of waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning na de revalidatie bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken of wonen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal wijkteam, de Wmo of ambulante begeleiding gericht op hersenletsel.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor thuis of hulp bij het huishouden. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan je informatie geven over de Wmo en kan je helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Je kan bij je gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Elke gemeente heeft een Wmo.