Mentale gezondheid

Door de gevolgen van hersenletsel bij jouw partner of naaste kan er meer op jouw schouders terechtkomen. Ook zorgen over de toekomst of gevoelens van angst of somberheid kunnen invloed hebben op jouw mentale gezondheid. Klachten zoals hoofdpijn, slecht slapen, al lange tijd erg vermoeid zijn kunnen erop wijzen dat je overbelast bent. Het is goed om aan de bel trekken als je dit herkent. Hieronder vind je voorbeelden van hulp of ondersteuning hierbij.

Huisarts
De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor vragen over je lichamelijke en psychische gezondheid. Je kunt bij de huisarts terecht voor vragen over hoe je klachten voorkomt of vermindert, voor zorg, ondersteuning en begeleiding bij een chronische aandoening en voor kleine ingrepen. De huisarts stemt af welke zorg je nodig hebt en kan je zo nodig verwijzen naar een specialist. Als je als partner van een NAH-patiënt overbelast bent of denkt overbelast te kunnen worden dan kan je naar je huisarts om dit te bespreken. Als het nodig is dan kan de huisarts je verwijzen naar iemand die jou kan begeleiden hierin om te voorkomen dat je overbelast raakt of te zorgen dat je minder belast wordt.

De Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)
Als je psychische klachten hebt of niet lekker in je vel zit dan kan je terecht bij de POH-GGZ. De praktijkondersteuner kijkt met je mee of de zorg die hij of zij biedt voldoende is of dat je moet worden doorverwezen naar een psycholoog. De gesprekken vinden plaats in de huisartsenpraktijk, maar er kan ook online hulpverlening (e-health) aangeboden worden, of een combinatie van beide. Bijna elke huisartsenpraktijk heeft een praktijkondersteuner. De zorg die geboden wordt valt onder de basiszorg.

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog)
Een GZ-Psycholoog behandelt verschillende klachten zoals angst, somberheid, depressie of als er sprake is van relatieproblemen. Afhankelijk van je zorgverzekering wordt de behandeling wel of niet vergoed. Gesprekken kunnen in de praktijk plaatsvinden en/of via online hulpverlening (e-health). Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen of je een vergoeding via jouw polis ontvangt. Je huisarts kan je ondersteunen bij het vinden van een GZ psycholoog.

Medisch Maatschappelijk werker
Op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis biedt de Maatschappelijk werker begeleiding aan zowel de patiënt als partner of andere belangrijke naasten bij verschillende vragen tijdens de revalidatie. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken gericht op verwerking van het er is gebeurd of hoe binnen de relatie om te gaan met de gevolgen van hersenletsel. Het aanbod bestaat uit gesprekken op de revalidatieafdeling of via online hulpverlening (e-health) of het is een combinatie van beide. Ook kan de maatschappelijk werker meedenken over wat je als partner nodig hebt of waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning na de revalidatie bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken of wonen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal wijkteam, de Wmo of ambulante begeleiding gericht op hersenletsel.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor thuis of hulp bij het huishouden. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan je informatie geven over de Wmo en kan je helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Je kan bij je gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Elke gemeente heeft een Wmo.