Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » WMO Gesprekswijzer

WMO Gesprekswijzer

Als u niet-aangeboren hersenletsel hebt, moet u voorzieningen en hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voortaan zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Een Wmo-consulent van de gemeente houdt daarvoor eerst een indicatiegesprek met u. Tijdens dat gesprek wordt bepaald óf u zorg nodig heeft en hoeveel. Daarbij wordt ook gekeken naar wat mensen uit uw omgeving, zoals partners, familie of buren kunnen doen. Dat verschilt per persoon.

In het indicatiegesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met hersenletsel vaak problemen hebben met overzicht houden. Soms weten Wmo-consulenten onvoldoende van hersenletsel en de consequenties. Daarom mag u bij het gesprek uw partner, een familielid of een bekende meenemen. Het kan ook een hulpverlener zijn, bijvoorbeeld iemand van MEE. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aanloopt.

Zowel voor getroffenen als voor naasten is er een online Wmo-gesprekswijzer ontwikkeld. Deze kunt u doorlopen om te ontdekken welke onderwerpen u in het gesprek aan de orde wilt laten komen. Als u de vragenlijst voor getroffenen invult, krijgt u direct te zien voor welke onderwerpen dat nodig zou zijn. U kunt de ingevulde lijst en resultaten ook uitprinten.

Mantelzorgers zijn vaak naaste familieleden, buren of vrienden die de zorg voor iemand met NAH geheel of gedeeltelijk op zich nemen. Ook mantelzorgers kunnen helpen het gesprek met de Wmo-consulent voor te bereiden als de getroffene zelf niet in staat is de vragenlijst voor getroffenen in te vullen. Vult u de vragenlijst voor mantelzorgers geheel in en print deze lijst ingevuld uit.

 

Mantelzorg vragenlijst

 

Getroffenen vragenlijst